Skip to main content

Inför resan


Här finner ni lite nyttig information samt ”att tänka på” när ni bokat en resa.

Giltiga färdhandlingar

Det är resenärens ansvar att kontrollera så att namn är rättstavade enligt pass. Om namnändring blir aktuell tillkommer en administrativ avgift om 300 kronor plus flygbolagets avgift för namnändring, i de fall namnändring är möjligt.

Det är även resenärens uppgift att att upplysa sig om vilka färdhandlingar som är nödvändiga för resans genomförande; t.ex. passets giltighetstid, eventuella visum och så vidare.

Reseförsäkring & Avbeställningsskydd

Det är av yttersta vikt att ha en heltäckande reseförsäkring som gäller under resans gång. Kontrollera att ni har ett fullgott skydd.

Avbeställningsskyddet är till för att skydda er om ni av någon anledning inte kan åka iväg på resan. Genom de flesta betalkort har man idag avbeställningsskydd, dessa är då olika och vi ber är därför kontrollera att ni har ett väl fungerande avbeställningsskydd.

Önskar ni teckna kompletterande avbeställningsskydd eller reseförsäkring kan vi erbjuda er detta via ERV. Kontakta oss för mer information.

Vaccinationer

Om vaccin är aktuellt beror på flera faktorer. Kontakta din hälsocentral för att ta reda på vad som gäller specifikt för dig.

Resevillkor

Via Luleå följer svensk konsumentlagstiftning dvs. paketreselagen och resegarantilagen. Resegarantilagen innebär att om en resa blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Läs mer på www.kammarkollegiet.se.

Vid köp av resa godkänner man Via Luleås resevillkor. Läs därför igenom paketreselagen samt de komplimenterade särskilda bestämmelserna som reglerar avtalet mellan researrangör och resenär.

http://www.srf-org.se/lagar_regler/resebyrans_ansvar/paketresor/srf:s_villkor_for_paketresor

Sök resa